วิธีการเลือกซื้อสินค้า

วิธีการเลือกสินค้า

• คลิกเรียกดูสินค้าในแต่ละแผนกเช่น ชา จากนั้นท่านสามารถเลือกดูสินค้าตามหมวดหมู่ย่อยได้ที่ด้านบนของหน้า
• ค้นหาสินค้าได้ในแถบค้นหา
• ใช้ “รายการส่งเสริมการขาย” เพื่อค้นหาสินค้าที่อยู่ในรายการส่งเสริมการขายและท่านสามารถเรียกดูสินค้าที่อยู่ในรายการส่งเสริมการขาย ในรายการที่สั้นลงได้โดยการเลือกรายการส่งเสริมการขายตามกลุ่มสินค้าที่ด้านบนของหน้า

วิธีการเพิ่ม และ แก้ไขสินค้าในรถเข็น

• ท่านสามารถเพิ่มสินค้าได้จากทุกหน้าบนเว็บไซต์โดยใช้ปุ่ม “ตะกร้าสินค้า”
• เพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าโดยการ ใส่จำนวนสินค้าที่ท่านต้องการได้ในช่อง “จำนวน”